מנהלת פרוייקט תחת משרד נירה רייכמן אדריכלות

צילום – שירלי נחמנה